Vrijwilligers en buitengewoon vrijwilligers

VRIJWILLIGERS


“Zonder vrijwilligers geen activiteiten!”
"Goed om ervaringen te delen met andere vrijwilligers"

De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg. Bij De Wilg werken ca. 130 vrijwilligers waarvan er 90 wekelijks actief zijn. De vrijwilligers begeleiden de diverse activiteiten. Zij kunnen naar eigen inzicht de activiteiten vormgeven. Vrijwilligers krijgen professionele begeleiding en worden in de gelegenheid gesteld zich te scholen. We zijn trots en zuinig op ze en daarom gaan wij zorgvuldig met hen om. De Wilg heeft in 2018 weer een kwaliteitsonderscheiding gekregen van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).


Vrijwilligersraad

De medezeggenschap van vrijwilligers wordt vormgegeven door de vrijwilligersraad.
Hierin zijn de resultaten van de vrijwilligerstevredenheidstoetsbesproken en in actie omgezet.


Uitkomsten vrijwilligerstevredenheidstoets

Over het algemeen zijn de vrijwilligers tevreden over De Wilg en wat zij biedt. Er zijn echter verbeteringen nodig in communicatie naar devrijwilliger toe.

Dit is ter harte genomen en wordt sinds februari 2018 de nieuwsbrief (1 x per kwartaal) uitgebracht met daarin het laatste nieuws rondom veranderingen in personeel, uitjes, trainingen en overige zaken die belangrijk zijn voor de vrijwilliger om te weten.


Training
werken met kwetsbare mensen

Drie keer met een totale opkomst van 35 personen.


Reacties deelnemers van de training

  • Mooi met persoonlijk verhaal van ervaringsdeskundige;
  • Goed om ervaringen te delen met andere vrijwilligers;
  • Leuke afwisseling en ervaringen waar ik iets mee kan;
  • Informatief en leerzaam.


"Leuke afwisseling en ervaringen waar ik iets mee kan"

Uitreiking Plaquette

“De 2e ging naar de zorgorganisatie Abrona”

De Wilg is in 2018 gestart met het uitreiken van een plaquette aan organisaties waarmee De Wilg fijn samenwerkt.


Vecht en IJsel

Een vaste samenwerkingspartner is Vecht en IJssel. In 2017 zijn hier verschillende ‘bijzonder vrijwilligers’ ondersteund. Sommigen waren al actief bij Vecht en IJssel, maar dreigden uit te vallen. Bij anderen waren we betrokken vanaf de start van het vrijwilligerswerk. De coaching richtte zich niet alleen op de bijzonder vrijwilliger (motiveren, verhelderen, bijstaan), maar ook op de organisatie zelf. Zo zijn bijvoorbeeld takenpakketten van vrijwilligers aangepast en werkstructuren verhelderd. 

Abrona

Sinds 1 januari 2016 is Abrona de samenwerking met De Wilg gestart. Sinds de start van de samenwerking groeit het aantal deelnemers elk jaar weer. Alle deelnemers hebben het erg naar hun zin. De samenwerking verloopt naar tevredenheid van een ieder.

“De 1e plaquette ging naar de zorgorganisatie Vecht en IJsel”