De stem van LVB

Begin 2019 is De Wilg gestart met het project ‘De Stem van LVB’ in opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Utrecht.

Doel van dit project is dat ook de mensen met een Licht Verstandelijke Beperking worden gehoord, zodat ook voor hen de stad met al haar facetten toegankelijk wordt. Weer een mooie stap voor een inclusieve samenleving. Mensen met een LVB denken mee op verschillende gebieden zoals het beoordelen van aanbestedingen die deze groep mensen betreft. Dat was dit jaar ‘Individuele Begeleiding’. Ook is er mee gedacht over uitgaan in Utrecht. Hoe maak je contact met mensen. En ook kijken we mee naar de kandidaten voor de Toegankelijkheidsprijs. We proberen steeds een goed panel samen te stellen en bieden hen de nodige professionele ondersteuning.