(Bijzondere) vrijwilligers

VRIJWILLIGERS


“Zonder vrijwilligers geen activiteiten!”
"‘Bij mijn vrijwilligerswerk kan ik me ontwikkelen én mezelf zijn!’"

Alex Siteur

We hebben gezorgd dat iedere bijzondere vrijwilliger zo goed mogelijk is voorzien van voldoende hulpmiddelen en vaardigheden om zijn of haar werk naar zowel tevredenheid van de vrijwilliger als tevredenheid van organisatie te kunnen vervullen. Dit doen we door uit te gaan van de wens en de ondersteuningsbehoefte van de individuele vrijwilliger in relatie tot de vraag van de organisatie(s). Zoals: trainingen, meewerken met de vrijwilliger om de randvoorwaarden inzichtelijk te maken en hierop anticiperen en persoonlijke coaching.

Alex Siteur

Voorbeeld van een bijzonder vrijwilliger Alex Siteur die vanuit De Wilg is doorgestroomd naar een extern bedrijf. Alex (46) woont en werkt bij de Amerpoort: een woonhuis met begeleiding/zorg. Via ‘Bijzondere vrijwilliger’ – een begeleidingstraject naar passend #vrijwilligerswerk van De Wilg en WIJ3.0 – is hij al 1.5 jaar actief voor De Kargadoor. Een perfecte match! Door zijn liefde voor muziek, ervaring met faciliteren en het feit dat hij graag onder de mensen is!

Dank aan mediamaker Iris Zoric.

Wilg Festival

Voor alle vrijwilligers heeft De Wilg een Wilg Festival georganiseerd in september 2019 om ze te bedanken voor hun grote inzet.

"Leuke afwisseling en ervaringen waar ik iets mee kan"